برگزاری جلسه دانش افزایی اولیای گرامی با موضوع : درآمدی بر تربیت دینی و اخلاقی

برگزاری جلسه دانش افزایی اولیای گرامی با موضوع : درآمدی بر تربیت دینی و اخلاقی

این کارگاه در چهار جلسه طی ذو هقته برای اولیای محترم دانش آموزان دوره اول (پیش دبستان ، اول و دوم) و دوره دوم (سوم ، چهارم ، پنجم و ششم) با حضور استاد محترم جناب آقای دکتر فیاض بخش برگزار گردید.

 

- اولین جلسه از این کارگاه روز یکشنبه 9 اردیبهشت ماه ، جلسات دانش افزایی اولیای محترم دوره اول از ساعت ۱۳:۳۰ الی ۱۵ و اولیای محترم دوره دوم از ساعت ۱۵:۳۰ الی ۱۷ برگزار شد.

- دومین جلسه از این کارگاه روز 16 اردیبهشت ماه در همین ساعات برای اولیای محترم برگزار گردید.

 

- تصاویری از برگزاری این کارگاه :

 

اخبار و رویدادها

دانش افزایی اولیاء

  • برگزاری جلسه دانش افزایی اولیای گرامی با موضوع : درآمدی بر تربیت دینی و اخلاقی

    ادامه مطلب...

  • برگزاری کارگاه آموزشی فرزند پروری - ویژه اولیای محترم پایه اول

    ادامه مطلب...

  • برگزاری جلسه دانش افزایی با موضوع : ارتباط مؤثر بین والدین - ویژه اولیا محترم دانش آموزان پایه اول

    ادامه مطلب...

فعالیت های تکمیلی

افتخارات مدرسه