معرفی اعضاء

اعضای محترم انحمن اولیا و مربیان :

▫️ خانم راستاد (اصغریان)، عضو انجمن اولیاء (رئیس انجمن)

▫️ خانم بختیاری (شریف)، عضو انجمن اولیاء (نایب رئیس)

▫️ خانم شایسته (رزاقی)، عضو انجمن اولیاء (منشی انجمن)

▫️ خانم عارفی پور (ونکی)، عضو انجمن اولیاء

▫️ خانم میرافضلی (قربانی)، عضو انجمن اولیاء

▫️ خانم نوری، عضو انجمن اولیاء

اخبار و رویدادها

دانش افزایی اولیاء

  • برگزاری جلسه دانش افزایی اولیای گرامی با موضوع : درآمدی بر تربیت دینی و اخلاقی

    ادامه مطلب...

  • برگزاری کارگاه آموزشی فرزند پروری - ویژه اولیای محترم پایه اول

    ادامه مطلب...

  • برگزاری جلسه دانش افزایی با موضوع : ارتباط مؤثر بین والدین - ویژه اولیا محترم دانش آموزان پایه اول

    ادامه مطلب...

فعالیت های تکمیلی

افتخارات مدرسه