برگزاری جلسات هماهنگی اولیای محترم

برگزاری جلسات هماهنگی اولیای محترم

از روز شنبه 97/6/17 تا روز سه شنبه 97/6/20 ، 7 جلسه برگزار گردید و در این جلسات که برای هر پایه بطور اختصاصی برنامه ریزی شده بود ، اولیای محترم در نخستین جلسه هماهنگی با مسئولین و معلمین پایه شرکت کردند. 

- این جلسات با حضور مدیریت محترم پیش دبستان و دبستان پسرانه مهرهشتم ، معاون آموزشی ، معاون اجرایی و گروه معلمین هر پایه برگزار شد.

- در این جلسات ضمن توضیحاتی در مورد برنامه های آموزشی ـ تربیتی که برای سال تحصیلی جدید انجام گرفته است ، کتابچه سند تربتی اختصاص هر پایه تحویل اولیای گرامی شد.

- در پایان جلسات انتخابات انجمن اولیا و مربیان هر پایه برگزار شد.

- قابل توجه اولیای محترم ، فایل های صوتی جلسات در کانال "تلگرام" و "بله" هر پایه قرار گرفته است.

- کانال های ارتباطی دبستان پسرانه مهر هشتم :

- کانال تلگرام مدرسه:

@mehr8_dabestan_pesarane

- کانال بله مدرسه :

https://ble.im/mehr8_dabestan_pesarane

- کانال تلگرام پیش دبستان:

@pishdabestan_P_mehr8

- کانال بله پیش دبستان:

https://ble.im/pishdabestan_p_mehr8

- کانال تلگرام پایه اول:

@p1_dabestan_p_mehr8

- کانال بله پایه اول:

https://ble.im/p1_dabestan_p_mehr8

- کانال تلگرام پایه دوم:

@p2_dabestan_p_mehr8

- کانال بله پایه دوم:

https://ble.im/p2_dabestan_p_mehr8

- کانال تلگرام پایه سوم:

@p3_dabestan_p_mehr8

- کانال بله پایه سوم:

https://ble.im/p3_dabestan_p_mehr8

- کانال تلگرام پایه چهارم:

@p4_dabestan_p_mehr8

- کانال بله پایه چهارم:

https://ble.im/p4_dabestan_p_mehr8

- کانال تلگرام پایه پنجم:

@p5_dabestan_p_mehr8

- کانال بله پایه پنجم:

https://ble.im/p5_dabestan_p_mehr8

- کانال تلگرام پایه ششم:

@p6_dabestan_p_mehr8

- کانال بله پایه ششم:

https://ble.im/p6_dabestan_p_mehr8

تصاویر منتخب از برگزاری این جلسات :  

اخبار و رویدادها

دانش افزایی اولیاء

  • برگزاری جلسه دانش افزایی اولیای گرامی با موضوع : درآمدی بر تربیت دینی و اخلاقی

    ادامه مطلب...

  • برگزاری کارگاه آموزشی فرزند پروری - ویژه اولیای محترم پایه اول

    ادامه مطلب...

  • برگزاری جلسه دانش افزایی با موضوع : ارتباط مؤثر بین والدین - ویژه اولیا محترم دانش آموزان پایه اول

    ادامه مطلب...

فعالیت های تکمیلی

افتخارات مدرسه